วิดีโอสอนการใช้งานระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิธีแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการแจ้งซ่อมผ่านระบบ